;
  • Polski
  •  
  • EN

 

pdf
Daria Krzewniak, KULTURA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE PATOTREŚCI ZAMIESZCZANYCH W CYBERPRZESTRZENI, 2023.
Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)

pdf 
Henryk Wyrębek, Marcin Sutryk, Anna Ślifirczyk, Milena Truba, Monika Berendt-Marchel (red.), NAUKA I SZTUKA MŁODYCH WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, 2023.
Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)

pdf 
Marta Czarnocka, THE DIGESTIVE SYSTEM AND DIGESTION. A textbook for students of dietetics, 2021.
Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)

pdf 
Stanisław Czajka, THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND SELECTED PERSONALITY FACTORS ON STRATEGY CHOICE AND SUCCESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING, 2021.
Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)

pdf 
Radosław Kondracki, Mateusz Matejuk (red.), WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA POCZĄTKU TRZECIEJ DEKADY XXI WIEKU, 2021.
Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)

pdf 
Adiana Koronka, Mateusz Matejuk, RZECZPOSPOLITA POLSKA W STRUKTURACH NAO I UE. Rola, doświadczenia, perspektywy,  2019.
Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)