;
  • Polski
  •  
  • EN
do nabycia w siedzibie WN i za pośrednictwem sklepu internetowego lub do wypożyczenia w bibliotekach uczelnianych.

Elektroniczne wersje wybranych publikacji dostępne są na platformie IBUK, IBUK Libra oraz w księgarniach internetowych (ksiegarnia.pwn.pl, inbook.pl, bookmaster.pl, ravelo.pl, zinamon.pl i in.).

---------------------------------------------------------

Barbara StelingowskaStelingowska_B_Mlodopolanki

Zapomniane Młodopolanki. Wokół nieznanej liryki kobiecej

2023, ISBN: 978-83-67922-31-9, s. 488
Logopedia_WielojezycznoscSofia Kamińska

Procesy fonetyczno-fonologiczne w mowie dzieci ze specyficznymi zaburzeniami językowymi. Analiza zaburzeń paradygmatycznych

2023, ISBN: 978-83-67922-28-9, s. 460


Damian JarnickiJarnicki D_Rosyjska wizja

Rosyjska wizja współczesnej globalnej architektury bezpieczeństwa

2023, ISBN: 978-83-67162-77-7, s. 582
red. nauk. Logopedia_WielojezycznoscSofia Kamińska

Wielojęzyczność. Wyzwanie współczesnej logopedii.
seria Logopedia - teoria - praktyka. t. 4

2023, ISBN: 978-83-67922-30-2, s. 342


red. nauk. Marcin Kruszyński, Z dziejow emigracji_redAgata Fijuth-Dudek

Z dziejów emigracji polskiej w XX wieku

2023, ISBN: 978-83-67922-21-0, s. 200red. nauk. Beata DejnekaDejneka B_red

Literatura i prawo. Związki i relacje

2023, ISBN: 978-83-67162-85-25, s. 188red. nauk. S. Kalembasa, B. Symanowicz, A. FaligowskaKalembasa i in.

Plonotwórcza rola azotu biologicznie zredukowanego (ID 15N) przez grubonasienne rośliny bobowate w uprawie pszenicy ozimej

2023, ISBN: 978-83-67922-38-2, s. 122Pietrek_Wakułared. nauk. Grzegorz Pietrek, Monika Wakuła

Innowacje w organizacji w warunkach kryzysów i niepewności. Wybrane zagadnienia

2023, ISBN: 978-83-67922-36-4, s. 206Chrząścik Edyta, Chrząścik MarcinChrzascikE_M

Strategiczne czynniki bezpieczeństwa ekologicznego w zarządzaniu środowiskiem

2023, ISBN: 978-83-67922-26-5, s. 136red. nauk. Agnieszka Araucz-Boruc, Sylwia ZakrzewskaAraucz-Boruc_Zakrzewska

Bezpieczeństwo Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku

2023, ISBN: 978-83-67922-18-0, s. 188Grabias_Podstawoey zasobred. naukowa Stanisław Grabias

Podstawowy zasób leksykalny polszczyzny dla glottodydaktyki i logopedii

2023, ISBN: 978-83-67922-01-2, s. 264Mirosław MinkinaMinkina M_Rosyjskie instrumentarium

Rosyjskie instrumentarium wpływu, nękania i prowokacji

2023, ISBN: 978-83-67162-83-8, s. 282Ryszard RosaRosaR_Zarys filozofii

Zarys filozofii bezpieczeństwa

2023, ISBN: 978-83-67162-89-0, s. 528Monika OlędzkaOledzka_Rodzinne Siedlce

Rodzinne Siedlce. Język źródeł pamiętnikarskich Jana Makarowskiego 

2023, ISBN: 978-83-67162-87-6, s. 168Pietrek_Gawlik_Wplyw kultury organizacyjnejGrzegorz Pietrek, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik

Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego

2023, ISBN: 978-83-67162-90-6, s. 220Kalinowski_Rozwazania o OCRomuald Kalinowski

Rozważania o Obronie Cywilnej

2023, ISBN: 978-83-67162-81-4, s. 254


 

Fehler_Leksykon bezpieczenstwared. naukowa Włodzimierz Fehler

Leksykon bezpieczeństwa informacyjnego

2023, ISBN: 978-83-67162-78-4, s. 424


 

Araucz-Boruc, Wierzbicki_Projektowanie dzialanAgnieszka Araucz-Boruc, Grzegorz Wierzbicki

Projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa

2023, ISBN: 978-83-67162-75-3, s. 184


 
Konferencja Nauka i Sztuka Młodych 2023XX Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych 

NAUKA I SZTUKA MŁODYCH WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

2023, eISBN: 978-83-67162-96-8

publikacja w wersji elektronicznej 
Socha S. Piękna droga_okładka
Stanisław Socha

PIĘKNA DROGA
45 lat w służbie młodzieży akademickiej

2023, ISBN: 978-83-67162-80-7

Bareja_Wawryszuk O_Podmioty sektora_okładka
Ola Bareja-Wawryszuk

PODMIOTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W RAMACH KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ORAZ DETERMINANTY ICH KONCENTRACJI PRZESTRZENNEJ

2023, ISBN: 978-83-67162-66-1
Krawczyk M_Wybrane orzeczenia_okładkaMichał Krawczyk


WYBRANE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO I SĄDÓW APELACYJNYCH W ZAKRESIE PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO
Część ogólna i prawo rzeczowe
2023, ISBN: 978-83-67162-64-7
Janiszewska_Roguska_MatematykaBożena Janiszewska, Agnieszka Roguska


MATEMATYKA NIE MUSI BYĆ TRUDNA
Rozwój i wspieranie myślenia matematycznego w edukacji początkowej z perspektywy psychologa i pedagoga

2022, ISBN: 978-83-67162-46-3CASTR22Redakcja naukowa: Alexander Prokopenya,  Dorota Kozak-Superson, Marek Siłuszyk

COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS IN TEACHING AND RESEARCH 

VOLUME XI: MATHEMATICAL MODELING AND DIFFERENTIAL EQUATIONS

2022, ISBN: 978-83-67162-51-7Krzewniak DRedakcja naukowa: Daria Krzewniak

BEZPIECZEŃSTWO W KONTEKŚCIE DEWIACJI SPOŁECZNYCH
– ASPEKTY KRYMINOLOGICZNE

2022, ISBN: 978-83-67162-49-4
Filipek AW
Redakcja naukowa: Agnieszka Wioletta Filipek

BEZPIECZEŃSTWO W PERSPEKTYWIE TRANSDYSCYPLINARNEJ

2022, ISBN: 978-83-67162-58-6
 Medak, TretyakovBeata Medak, Alexey A. Tret’yakov

ZASTOSOWANIE TEORII P-REGULARNOŚCI DO NIELINIOWYCH RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH I UKŁADÓW DYNAMICZNYCH

2022, ISBN: 978-83-67162-54-8


 

Barczak, BarczakAndrzej Barczak, Michał Barczak

BAZY DANYCH W CHMURZE OBLICZENIOWEJ. Implementacja na platformie Microsoft Azure

2022, ISBN: 978-83-67162-60-9 

Fehler WRedakcja naukowa: Włodzimierz Fehler
CYBERPRZESTRZEŃ JAKO POLE ZMAGAŃ O BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

2022, ISBN: 978-83-67162-53-1


Bigos KRedakcja naukowa: Kamila Bigos

NEUROLOGOPEDIA W TEORII I PRAKTYCE

2022, ISBN: 978-83-67162-57-9


Prokop KRedakcja naukowa: Krzysztof Prokop

PRAWO – POLITYKA – ADMINISTRACJA: Z  WYBRANYCH  ZAGADNIEŃ  DOKTRYNALNYCH

2022, ISBN: 978-83-67162-59-3


Stelingowska BRedakcja naukowa: Barbara Stelingowska

LITERACKIE ŚWIATY WYOBRAŹNI

2022, ISBN: 978-83-67162-56-2


Falinski, StrusRedakcja naukowa: Stanisław Faliński, Dorota Strus

OBLICZA POLITYK PUBLICZNYCH

2022, ISBN: 978-83-67162-55-5

Zacharuk TRedakcja naukowa: Tamara Zacharuk

EDUKACJA INKLUZYJNA W CODZIENNOŚCI PEDAGOGICZNEJ

2022, ISBN: 978-83-67162-39-5

Roguska, AydogduRedakcja naukowa: Agnieszka Roguska, Dorota Aydoğdu

JANUSZ KORCZAK WSPÓŁCZEŚNIE W KULTURZE I EDUKACJI

2022, ISBN: 978-83-67162-48-7
 

Slownik VIIRedakcja naukowaArkadiusz Zawadzki, Wiesław Charczuk, Józef Piłatowicz


SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POŁUDNIOWEGO PODLASIA I WSCHODNIEGO MAZOWSZA. TOM VII

2022, ISBN: 978-83-67162-50-0

 Dybowska A_Europejskie polityki publiczneAgnieszka Dybowska

Europejskie polityki publiczne dla młodzieży - rys historyczny i perspektywyI

2022, ISBN: 978-83-67162-42-5
Pleskacz Z_i in. Zarządzanie zasobami pracyŻanna Pleskacz, Agata Marcysiak, Anna Dziurny

Zarządzanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej

2022, ISBN: 978-83-67162-44-9

Opracowanie skupia się na ocenie zakresu zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Dokonano tutaj analizy czynników wpływających na rozwój rynku pracy w branży budowlanej, jak również barier ograniczających tempo dokonujących się na nim przemian. Głównym źródłem informacji, poza literaturą przedmiotu oraz analizą dostępnych danych statystyki masowej dotyczących rynku pracy w branży budowlanej, były dane empiryczne pozyskane w wyniku badań ankietowych i wywiadu eksperckiego przeprowadzonego w przedsiębiorstwach branży budowlanej.

Swierczewski Jamrozik Teoretyczne oraz praktyczneEdyta Bombiak

Budowanie zielonego kapitału intelektualnego w organizacjach

2022, ISBN: 978-83-67162-20-3

Zmiany klimatyczne oraz wzrastająca troska o stan środowiska naturalnego sprawiają, że współczesne przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem związanym z włączeniem problematyki środowiskowej do swoich działań biznesowych. W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym sukcesy odnoszą firmy zrównoważone, które są w stanie rozwinąć kompetencje umożliwiające radzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi z ograniczeń środowiskowych. Stąd też coraz więcej firm wykazuje zainteresowanie kwestiami ekologicznymi, dostrzegając, że ochrona środowiska leży w ich interesie. Bycie „zielonym” staje się obecnie normą. Niniejsze opracowanie odnosi się do istoty zielonego kapitału intelektualnego oraz roli, jaką odgrywa on zarówno w budowaniu zrównoważonych organizacji, jak też we wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Socha i in KonieStanisław Socha, Magda Socik, Dorota Kołodziejczyk
Konie huculskie i koniki polskie. Historia i współczesność

2022, ISBN: 978-83-67162-13-5

Kierunki użytkowania poszczególnych gatunków zwierząt oraz ich znaczenie gospodarcze nie są czymś stałym w czasie i identycznym we wszystkich krajach. Typowym tego przykładem jest hodowla i użytkowanie koni. Z punktu widzenia zarówno historycznego, jak również współczesnego, hodowla koni może być prowadzona w różnych warunkach przyrodniczych i w różnym celu. Na przestrzeni dziejów udało się wyodrębnić wiele ras koni, a tym samym kierunków użytkowania, których niewątpliwą zaletą jest doskonałe przystosowanie się do miejscowych warunków środowiskowych oraz specyficzne cechy, które nie są spotykane u koni szlachetnych. Do takich zwierząt zalicza się konie huculskie i koniki polskie – rasy mające wielu zwolenników w naszym kraju, zwłaszcza w niektórych jego regionach. Wpływają na to zarówno cechy charakteru zwierząt, jak również eksterier oraz możliwość ich wykorzystania w użytkowaniu.


Wojcik i in HipoterapiaAgnieszka Kijak
Leksyka i frazeologia socjolektu biegaczy nieprofesjonalnych

2022, ISBN: 978-83-67162-11-1

Rozprawa jest opisem słownictwa tworzonego i użytkowanego przez biegaczy nieprofesjonalnych, czyli takich - jak pisze autorka - "którzy uprawiają sport niezawodowo i nie jest on źródłem ich dochodów" oraz "których aktywność nie ma charakteru czysto rekreacyjnego, ale też nie jest podejmowana wyczynowo". Autorka stawia tezę, że bieganie staje się coraz bardziej popularne jako sposób spędzania wolnego czasu, i że osoby preferujące taki styl życia tworzą odrębne środowiskowe słownictwo. (Z recenzji)
okladka ksiazki Wroblewski R._Determinanty efektywnego zarzadzania Ryszard Wróblewski
Determinanty efektywnego zarządzania bezpieczeństwem narodowy

2021, ISBN: 978-83-66541-79-5

Monografia przedstawia kluczowe zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem narodowym w kontekście wyznaczników jego efektywności. Podkreśla wagę ujmowania bezpieczeństwa narodowego wielowymiarowo i w perspektywie podmiotowo-przedmiotowej z wyraźnym upodmiotowieniem jednostki-obywatela. W książce uzasadnia się tezę, że tylko efektywne zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jest racjonalną opcją wyboru strategicznego, dającą szansę na przetrwanie i rozwój państwa w trudno przewidywalnej przyszłości. Wskazując kluczowe kryteria i wskaźniki efektywnego zarządzania bezpieczeństwem narodowym monografia zawiera kluczowe rekomendacje dla polityki bezpieczeństwa narodowego. Po raz pierwszy w literaturze przedmiotu w książce zidentyfikowano organy aparatu państwowego wykonujące funkcję podmiotu zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz ich zadania. Ponadto zaproponowano odmienną strukturę systemu bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do podsystemów, wiążąc je ściśle pod względem funkcjonalnym z możliwymi okresami funkcjonowania państwa: pokój, kryzys, wojna.

okladka ksiazki Kondracki, Matejuk_Wyzwania bezpieczenstwa Radosław Kondracki, Mateusz Matejuk (red.nauk.)
Wyzwania bezpieczeństwa na początku trzeciej dekady XXI wiek

2021, ISBN: 978-83-67162-05-0 publikacja do pobrania

Świat nie stoi w miejscu, nieustannie zachodzą w nim przemiany. Dotyczą one między innymi sfery społecznej, polityki czy gospodarki, i oddziałują przy tym na szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Świat, postrzegany w taki sposób, wymaga identyfikacji wyzwań bezpieczeństwa i dylematów decyzyjnych z nimi związanych. Na początku trzeciej dekady XXI wieku różnego rodzaju podmioty będą musiały się z nimi zmierzyć. Istotna wydaje się także analiza aktualnych wyzwań bezpieczeństwa i ich porównanie z wyzwaniami minionych dekad. W związku z tym bardzo ważna jest także ocena, w jaki sposób poszczególne podmioty bezpieczeństwa radzą sobie z wyzwaniami w skali lokalnej, krajowej i globalnej. Powyższe cele zapewniają multidyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa, a analityczne podejście umożliwia prognozę nadchodzących wyzwań w tym obszarze. Niniejsza publikacja stanowi efekt pracy studentów i doktorantów, przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski.

Jarmoszko S. okładka książki Za kulisami przetrwania t2Stanisław Jarmoszko
Za kulisami przetrwania. Diachroniczna perspektywa antropologii bezpieczeństwa. Tom II. Czasy cywilizacji: starożytność i średniowiecz

2021, ISBN: 978-83-66541-88-7

Tom drugi trzytomowego cyklu Za kulisami przetrwania... – poświęcony został dwóm pierwszym epokom cywilizacji: starożytności i średniowieczu. W dwóch rozdziałach obejmuje więc ponad czterotysiącletnią cezurę dziejów bezpieczeństwa człowieka w perspektywie antropologicznej. Rozdział poświęcony starożytności poprzedzony został rozważaniami o istocie cywilizacji, a właściwe studia nad realnymi problemami bezpieczeństwa – analizą mitologicznych jego przesłanek. Opisuje ponadto analizę kształtowania bezpieczeństwa w pierwszych cywilizacjach: Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach, Helladzie oraz w Imperium Rzymskim. Inną płaszczyzną analizy bezpieczeństwa tamtych czasów były jego uniwersalne elementy, jak wykorzystanie fortyfikacji, ochrona granic, bezpieczeństwo władzy, rozwój jurydykosfery bezpieczeństwa i służb policyjnych, oraz bezpieczeństwo sanitarno-medyczne. Ponadto, omówione zostały konsekwencje wojny i niewolnictwa dla bezpieczeństwa, technosfera bezpieczeństwa czy jego aspekty katastroficzne. Drugi rozdział tomu obejmuje średniowieczne realia bezpieczeństwa, jak status rycerstwa, regulacje prawne, wkład instytucji i społeczności religijnych, aspekty ludyczne, znaczenie architektury obronnej czy specyficzne aspekty ówczesnej wojny (konfrontacje z nomadami, wyprawy krzyżowe, casus Bizancjum) itp. Opisane zostało bezpieczeństwo człowieka w społeczeństwie stanowym (pana, chłopa, mieszczanina, duchownego, kupca, kobiety i innych kategorii społecznych). Ukazano także specyfikę średniowiecznego bezpieczeństwa zdrowotnego.